Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 5

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

đam mỹ đồng nhân, KaiShin

Chương 5

Lúc Conan bị kéo đi, cảm thấy có gì kì kì, hình như hướng bọn họ đang đi không phải là đường vừa vào ban nãy.

“Chị Ran, chúng ta không phải đi về sao?”

“Vừa nãy MC nói ảo thuật gia có một trà hội xã giao, chiêu đãi mọi người, em không nghe sao? Chúng ta cũng được nhận thiệp mời tới, cũng phải giữ phép đi một chút mới được.”
Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 5”

Lễ Vu Lan

Ngày mai (10/8/2014) là Lễ Vu Lan. Theo dự kiến thì bắt đầu post chương đầu của “Danh trinh thám…” nhưng truyện này đã post sớm hơn dự kiến rồi. Tới giờ cũng đã được 4-5 chương (mỗi ngày/ chương)

Nên 10/8 chúng ta sẽ nghỉ đọc một chương KidxConan để post fic về cha nhé mọi người. Đúng 0 giờ 00 ngày 10/8 sẽ có fic về Kaito và cha của anh ấy đăng lên. Hoãn truyện đang làm lại một ngày.