Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 7

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

đam mỹ đồng nhân, KaiShin

Chương 7

Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Conan đã chuyển qua lộ trình mới.

Đến trường – tan trường – tới nhà Kuroba – về nhà.

Conan thích tới nhà Kuroba, hầu như còn muốn ở luôn bên đó. Bởi vì anh làm cuộc sống Conan có thêm màu sắc, luôn luôn có những phát hiện thú vị mới. Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 7”

Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 6

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

đam mỹ đồng nhân, KaiShin

Chương 6

 

Hôm sau tan học, Conan một mình tới lớp học ảo thuật lần nữa.

Đứng ở ngoài quan sát một hồi, nhận thấy ngoài tấm bảng treo bên ngoài, thì nơi này cũng chỉ là một căn nhà ở bình thường thôi.

Ngay lúc Conan muốn tới gần để nhìn rõ hơn, thì Kuroba từ trong nhà đi ra.
Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 6”