Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 9

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

Chương 9

diary_020312

Conan cũng không thèm ngẩng đầu nhìn xem người che mưa cho cậu là ai. Cậu không có hứng thú biết, thậm chí một chút tò mò muốn biết cũng không có. Cậu bây giờ đã như một con rối đứt dây rồi.

“Cậu như vậy còn thể diện của đại thám tử sao?” Giọng của Kuroba truyền đến.

Vẫn không đáp lại.
Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 9”