Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 13

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

Chương 13

 

“Hí hí…để xem anh có thay thế nổi hay không.”

Hai người thách thức nhau một phen nảy lửa, cũng may chưa có bạo phát chiến tranh, còn giữ được không khí hoà bình mà cùng quay lại phòng học.

Ba tên tiểu quỷ đang ở đấy hiếu kỳ nghịch tung các đạo cụ ảo thuật, Conan thì không biết chạy đâu mất rồi.

“Chắc đi ra ngoài rồi.”

Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 13”