Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 14

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

Xin lỗi mọi người, chương mới đáng lẽ phải post từ buổi sáng, nhưng hôm nay và về sau Tani đi học từ 5h rưỡi sáng tới 5h rưỡi chiều mới về, nên =_=

yên tâm là vẫn tính toán thời gian để edit và post, nhưng post muộn vài giờ.

Chương 14

0530_1

Không còn cơ hội nữa đâu…

Conan nghe như vậy tự nhiên có cảm giác mất mác, chắc bởi vì sau này nếu không gặp lại hắn nữa, cậu sẽ mất đi một kỳ phùng địch thủ.

“Giờ còn muốn chạy sao?”

“Không phải, nhưng mà con nít cũng cần có ngày lớn lên mà.” (ý nói anh cũng cần phải chạy về chuẩn bị cho phi vụ ^_^)

“Thì cũng như nhau thôi.”

Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 14”