Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 19

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

Chương 19

Khuôn mặt giống hệt Kuroba Kaito kia vừa ló ra khỏi rèm cửa vừa cười nham hiểm. Mặc dù lưng đối phương đã che mất ánh trăng, trong phòng lại chỉ mở đèn ngủ, nhưng anh vẫn thấy rõ mồn một.

Thấy rõ một người có khuôn mặt giống mình như đúc, không ngờ trên đời lại có một người như vậy.

“Hoá ra là Kudo, trách sao tôi không tìm ra cậu.”

Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 19”