Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 22

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

Chương 22

Tuy rằng Shinichi rất hùng hồn đề nghị Kuroba phải lo đủ một ngày ba bữa cho cậu, nhưng không ngờ tới anh ta cư nhiên đáp ứng thật, lại còn vô cùng hăng hái nhiệt tình. Sau khi đưa cậu về nhà, anh liền đích thân xuống bếp mỗi ngày.

Dù Shinichi chỉ sơ sơ chuẩn bị bát đũa cùng nguyên liệu, định là phụ với anh một chút, nhưng anh cũng không cho cậu động tay, phút chốc cậu đã bị đuổi lại ngồi chờ trên bàn cơm.

“Không phải vừa rồi có tiệm mì ở gần đây sao?”

Tiếp tục đọc “[KidxConan] Chương 22”