Posted in Kaito x Shinichi

[Kid x Shinichi] A Different Target

A Different Target

Tác giả: RoseSleuth
Rated: K+
Thể loại: Oneshot, KidShin, Romance/Friendship
Fic gốc tiếng Anh.
Dịch: Vitani
Tình trạng: Đương nhiên là Complete

Vẫn là câu nói cũ: nếu thích hẵng đọc, và bạn Tani chỉ chém gió dựa trên hiểu biết.

Tiếp tục đọc “[Kid x Shinichi] A Different Target”