Đang mê mẩn cày game cổ kiếm kỳ đàm nên không biết hôm nay post truyện tiếp được không nữa :))

đang lười chảy nhớt lắm lắm …

từ đây tới tối cố lên xem sao…

giờ đi luyện game đã :))

——status nhảm——