Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – phần 2

Chưởng môn ký sự

Phần 2:

4.

Chớp mắt, Lăng Việt đã được 20 tuổi dư 4, còn Đồ Tô thì gần mười tám, Phù Cừ cũng đã thành một đại cô nương rồi. Hàm Tố gần đây thường suy nghĩ xem Phù Cừ là thích đại sư huynh hay là tiểu sư đệ? Hay là cái tên Lăng Đoan chuyên môn cãi nhau chí choé với nó từ nhỏ kia?

Hàm Tố trong lòng có suy tư nên nửa đêm đã thức giấc, quyết định ra ngoài dạo một vòng. Ra khỏi phòng nhắm hướng bên trái đi thẳng, rồi lại lòng vòng một lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới trước phòng của Chấp Kiếm trưởng lão.
Đang tự YY về CP của nữ đệ tử nhà mình đến xuất thần, chợt thấy một cái đầu tóc bù xù của sinh vật khả nghi nào đó đang thò vào trước cửa sổ phòng của Tử Dận trưởng lão kính yêu của lão, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực cùng tiếng cười khì khì, riêng bóng lưng thôi trông cũng cực bỉ ổi rồi! Hàm Tố kinh nộ bổ tới một chưởng, sinh vật khả nghi kia thân pháp khó lường, mới chớp mắt đã biến mất hút.

Tiếp tục đọc “Chưởng môn ký sự – phần 2”