Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – phần 3

Chưởng môn ký sự

Phần 3:

7.

Tử Dận phục trang đầy đủ chuẩn bị hạ sơn, Hàm Tố đứng bên cạnh nghĩ thầm, thiên hạ to lớn như vậy, giang hồ xinh đẹp như vậy(*), tại sao bọn biến thái nhìn trộm nó cứ hết lần này tới lần khác nhắm ngay người của Thiên Dung Thành là thế nào? Vuốt vuốt râu mép, Hàm Tố đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì mình đã tuổi già kém sắc đi nhiều rồi.

Aizz, mấy tiểu bối gặp phải bọn quấy rối này, cũng không biết có bị như vậy như vậy như vậy… hay không, mình sao có thể cưỡi ngựa xem hoa mà đi tìm từng nơi được? Hàm Tố than thở lo lắng nhìn sang Tử Dận hỏi “Trong thư cũng không có nói chúng nó đang ở nơi nào… Tử Dận ngài đã có cách gì  để tìm ra chúng nó chưa?”

Tiếp tục đọc “Chưởng môn ký sự – phần 3”