Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – phần 5

Chưởng môn ký sự

Hôm qua ngồi muốn đui luôn, tìm cách spoil chú thích thế nào cho bà con dễ đọc mà không bị ngắt ngang mạch truyện vì chú thích quá dài và nhiều. Hức.

Phần 5:

12.

“Chuyện ở đây đã xong, mau trở về núi với ta.” Tử Dận phất tay một cái, lửa thiêng liền bừng lên, đem di thể của Âu Dương biến thành tro bụi.

“……….”

“Lại còn vướng mắc gì?”

“”Sư tôn, đệ tử muốn đi Hoa Mãn Lâu ở Giang Đô trước đã…” Bách Lý Đồ Tô vừa nói vừa thận trọng liếc liếc sang Lăng Việt, do dự một hồi rồi cân nhắc nói thêm: “…để tìm phương pháp tu nhân đạo.”

Tử Dận hơi nhướng mày, nói: “Ngươi đi tới đó thì sẽ tìm được người thích hợp… khụ…phương pháp thích hợp hay sao?”

Đồ Tô ngốc mặt ra một chút, rồi như hiểu ra, gật đầu nói: “Vâng, nghe nói lâu chủ của Hoa Mãn Lâu là một nữ nhân.”

Tử Dận ừ một tiếng, nói: “Nhưng vi sư cũng có biết một đạo quan có phương pháp tu nhân đạo, các ngươi đi theo vi sư.”

———————————— Tiếp tục đọc “Chưởng môn ký sự – phần 5”