Posted in Kaito x Shinichi

Chưởng môn ký sự – Phiên ngoại 1

Chưởng môn ký sự

Phiên ngoại 1: Tử Hàm tam bách vấn:

(O mỗ là tác giả tự xưng nhé)

1. Phụ thân và đối phương cùng rơi xuống nước, người chọn cứu ai?

Tử Dận: Hàm Tố biết bơi.
Hàm Tố: cô nương, lão phu sao lại phải tới đây?
O mỗ: Thì tới cũng đã tới rồi, cứ yên tâm trả lời đi
Hàm Tố: … . Ừm, Tử Dận, ngài vì sao biết lão phu biết bơi?
Tử Dận: Ngài lúc còn ở ghế chưởng môn thường hay ra sông nghịch nước tắm
Hàm Tố: Ngài, ngài ngài… đều nhìn thấy rồi! ? 〈 kinh hãi 〉w(゚Д゚)w
Tử Dận: … …
〈 O mỗ đỡ trán 〉: chưởng môn, tuổi cũng cao rồi đừng làm ra bộ dáng thiếu nữ hoảng hốt như thế, dọa người quá. (¯﹃¯)

Tiếp tục đọc “Chưởng môn ký sự – Phiên ngoại 1”