Posted in Kaito x Shinichi

[Project mới]

Thấm thoắt đã hoàn hai bộ Việt Tô / Tô Việt be bé ^^ Dự định tiếp theo là một Truyện gồm nhiều đoản rất dễ thương của…

…Tô Việt

Mọi người bình tĩnh!

Ta đang bấn Tô Việt, xong cái này thôi ta sẽ làm Việt Tô mà :((

À, truyện lần này là nhiều đoản có liên quan nhau gộp lại, cũng hơi nhạy cảm, ko biết có tính là H không, thôi cứ đặt pass. Pass vẫn luôn là toithucsumuonxem nhé.