Posted in Kaito x Shinichi

Lại là dự án mới

Cái đoản H kia đã xong rồi, giờ mình đổi gió tí ~~

Giờ mà làm tiếp Tô Việt chắc có người cào nhà =))) mà Việt Tô thì tui vẫn chưa thích ứng lại được, không khéo shock văn hóa, nên các post tiếp theo là tán nhảm + hint trong game (tại đang mê game) ; một số hình fanart đẹp và hiếm; doujinshi.  bắt đầu từ mai sẽ theo lịch này

  • 11/12 Độ xiệc si của Bách Lý Đồ Tô
  • 12/12 Doujinshi Cởi toàn bộ (bình tĩnh, hàng che, ko full =)))))))
  • 13/12 Dịch một vài dou đáng iêu của Việt Tô hai đứa