Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Tán nhảm game] Độ sệch xi của Bách Lý Đồ Tô…

Độ sệch xi của Bách Lý Đồ Tô và “Đại sư huynh đã dạy hư sư đệ của mình như thế nào ?”

Bài viết tuyệt đối mang tính dìm hàng, bựa =)))) Suy nghĩ kỹ trước khi xem

1. Độ sệch xi của Bách Lý Đồ Tô

Bách Lý Đồ Tô trong phim ngoài tóc xõa ngang lưng, bím tóc hai lai còn có y phục từ đầu chí cuối đều kính cổng cao tường trông mộc mạc thùy mị như này này

Tiếp tục đọc “[Tán nhảm game] Độ sệch xi của Bách Lý Đồ Tô…”