Posted in Kaito x Shinichi

[Tiểu trinh thám…] Chương 28 [full]

NHÓC THÁM TỬ ĐÁNG YÊU CỦA TA
「NGÃ KHẢ ÁI ĐÍCH TIỂU TRINH THÁM」

CHƯƠNG 28:

“Không lẽ các người không muốn biết ai là hung thủ sao?” Conan cúi đầu, “Tuy rằng tôi không muốn nói như vậy, thế nhưng thực tế chỉ rõ thủ phạm nằm trong số ba người này.”

“Mi nói nhảm gì vậy?”

“Đừng giỡn kiểu đó”

“Chúng tôi? Chúng tôi chỉ mới biết nhau lần đầu tiên, sao lại có động cơ sát nhân được?”

Tiếp tục đọc “[Tiểu trinh thám…] Chương 28 [full]”