Posted in Kaito x Shinichi

[Việt Tô] Một số hình đẹp/pic

Giáng sinh vui vẻ nha fan Việt Tô

1a789a3533fa828be69635ccfe1f4134970a5a2a
Sư huynh ghẹo con :'((
6a18e335gw6dbmr0jayc8j
Ấm áp~
3614b322720e0cf3a91894e90946f21fbf09aaf8
Sư tôn: Hồ nháo =))))

005883d3fd1f41346609c06c261f95cad1c85ea9

Giấy đăng ký kết hôn

d04f6036acaf2eddb45df2228f1001e938019317 cf05dfbf6c81800aff4f2820b03533fa838b47d7

903cf1b44aed2e737d64fbe78501a18b86d6fa37

976718169203159471

2449958197306733627

1168684103320408557 afb1bb529822720ec3944aeb78cb0a46f21fab14

aa75ac44ebf81a4c800471e6d42a6059252da6b6

0b0dfa1373f08202612e452148fbfbedab641b32
Sưởi ấm cho sư đệ

Mọi người giáng sinh vui vẻ ~ hic, 1h sáng rồi

3403fd88d43f8794fec1de3fd11b0ef41bd53aaf