Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[Tô Việt] Phu thê tương tính nhất bách vấn

Phu thê tương tính nhất bách vấn

Tên: 100 câu hỏi Tô Việt
Tác giả: Giảo cơ chuyên dụng hào
Editor: Vitani
Thể loại: cường cường, niên hạ công
Nguyên tác đã hoàn thành.
Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không post lại ở bất cứ đâu.

50 câu đầu là câu hỏi thông thường, 50 câu sau hỏi về H xD

Câu 1-25
Câu 26-50
Câu 51-75
Câu 76-100

Hoàn

Posted in Kaito x Shinichi

Bí mật không thể không kể của chưởng môn Thiên Dung và Chấp Kiếm trưởng lão

Bí mật không thể không kể

của chưởng môn Thiên Dung và Chấp Kiếm trưởng lão

Tô Việt, H đóng cửa kéo màn
Tác giả: Lưu Minh Lâu
Editor: Vitani

Lời trong ngoặc của tác giả, không phải editor thêm đâu nha


Ngày nọ, Thiên Dung Thành chưởng môn Lăng Việt vừa tới trước cửa đã cảm giác ngay được trong phòng mình có tỏa ra loại khí tức kì lạ. Bấm đốt tay tính toán, kinh hoảng nhận ra hôm nay là ngày mà Đồ Tô sư đệ – hiện là Thiên Dung Thành Chấp Kiếm trưởng lão- vào cuối tuần luôn luôn có vài ngày như thế này, bị “Sát khí phụ thể”.

Tiếp tục đọc “Bí mật không thể không kể của chưởng môn Thiên Dung và Chấp Kiếm trưởng lão”