Posted in Kaito x Shinichi

[Tô Việt] Phu thê tương tính 100 câu hỏi [p1]

Câu 1 – 25

2d92981c8701a18bdc44c1609d2f07082838fe3d

Côn Luân Thiên Dung tu tiên môn phái chiêu sinh đệ tử mới giữa tháng 8/2011! Thiên Dung là môn phái tu tiên đứng đầu tám phái của Côn Luân sơn, diện tích hơn ba trăm mẫu, lực lượng giáo viên hùng hậu, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ thiết bị phần cứng,… Vì vậy nên thu hút rất nhiều học sinh (what?) đến đăng ký. Chúng ta đặc biệt mời tới chưởng môn Lăng Việt chân nhân và Chấp Kiếm trưởng lão Bách Lý Đồ Tô tham gia phỏng vấn lần này! Chủ yếu là…ờ..thu hút nữ đệ tử

Tiếp tục đọc “[Tô Việt] Phu thê tương tính 100 câu hỏi [p1]”