Posted in Kaito x Shinichi

[Tô Việt] Phu thê tương tính 100 câu hỏi [p2]

Câu 25-50

0b28f6c451da81cb668611dc5166d01609243101

26. Phản ứng của đối phương lúc đó?

Tô: Lúc đó mặc dù đã biết rõ tâm ý sư huynh, nhưng chuyến đi Bồng Lai đó quá sức hung hiểm, có thể sống sót hay không cũng chưa rõ, Đồ Tô không muốn sư huynh chờ ta cả đời.

Việt: …..Cho dù người không nhận, sư huynh cũng sẽ chờ đợi.

Mỗ:(nước mắt đầy mặt) Còn lúc sư huynh được người kia thổ lộ?

Việt: Không thể tin tưởng, cứ như trong mộng.

Tiếp tục đọc “[Tô Việt] Phu thê tương tính 100 câu hỏi [p2]”