Posted in Kaito x Shinichi

[Tô Việt] Phu thê tương tính 100 câu hỏi [p4]

Câu 76-100

76e427f431adcbefcf7ea3cfaeaf2edda2cc9f7c

76. Lúc H thích đối phương gọi mình là gì?

Việt:…Gọi sư huynh là được rồi.

Mỗ: Xi hung hình như đối với thân phận này thập phần chấp niệm.

Việt: Nếu ta không phải sư huynh hắn….Ta cũng…

Mỗ:…Thôi khỏi nói nữa. Không định nhắc lại đâu

Tô: Sư huynh…Sư huynh nói cái gì ta đều thích

Việt:…Ừ

77. Thích biểu cảm nào của đối phương lúc H?

Việt: Biểu cảm hắn đang thấy thoải mái hài lòng

Mỗ: Phù…(thở dài)

Tô: Biểu cảm ẩn nhẫn

Tiếp tục đọc “[Tô Việt] Phu thê tương tính 100 câu hỏi [p4]”