Posted in Kaito x Shinichi

(Việt Tô/ Cổ Kiếm) Quà năm mới cho các bạn

Không nhiều hình có đề tài năm mới lắm, đây đều là tuyển chọn những hình dễ thương, một số hình phải để dành cho tết ta nữa

Tết nhứt lạnh dữ dội hen

Tiếp tục đọc “(Việt Tô/ Cổ Kiếm) Quà năm mới cho các bạn”