Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C5

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 5:

23.

Đồ Tô từng đọc trong sách rằng, tài tử giai nhân đều là trong hội đèn lồng vì vô tình chọn mua chung một trản hoa đăng mà kết duyên tình.

Lúc nhỏ ngây thơ, đối với tình ái nửa biết nửa không, xem xong các cố sự trong sách liền vứt khỏi đầu, nhưng không ngờ, những tình cảnh trong loại chuyện xưa này lại có ngày phát sinh lên người mình.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C5”