Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C7] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 7:

*Trà tiểu quai trong này là theo nguyên tác, là một cô bé dễ thương lanh lợi nhé, không phải thằng mập hài hài trong phim đâu.

32.

Trên Hoắc sơn có một loại thú, bề ngoài như con báo, mà đuôi trắng, có bờm, gọi là Phỉ Phỉ, có thể nuôi để giải ưu.

Nhìn con ly miêu con bị trận pháp trói buộc đang giương nanh giương vuốt chống cự, trong đầu Lăng Việt hiện lên một đoạn văn mà mình từng đọc qua trong sách cổ.

“Bọn xấu xa! Mau thả ta ra ngoài! Nếu không chờ ta phá vỡ trận pháp thì các ngươi coi chừng!”

“…”

Nếu yêu quái này thực sự là thần thú trong truyền thuyết đó, nếu nó thật đúng là giống như trong sách ghi chép, vậy nó…

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] [C7] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn”