Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C10] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 10:

44.

Thấy Đồ Tô bị mọi người hiểu lầm, trong lòng hiểu ngay ra nhất định là tại y mấy hôm nay biến hóa, cho nên chủ quán và tiểu nhị sinh tâm nghi hoặc. Mắt thấy bộ khoái muốn dẫn Đồ Tô về nha môn tra hỏi, tình thế cấp bách, Lăng Việt chạy ra nội sảnh, tại ngay trước mặt mọi người nhào vào trong lòng Đồ Tô, gọi lớn một tiếng “Cha!”

“…”

#[ Bách Lý Đồ Tô ] Chắc tui chớt tại chỗ quá #

Lăng Việt rõ ràng cảm nhận được cả người sư đệ từ lúc y vừa mở miệng đã cứng lại như tảng đá, nên càng không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Đồ Tô.

Trong phòng nhất thời lặng như tờ.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] [C10] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn”