Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C11] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 11:

Nếu đã quyết định đi Đông Hải, thì đương nhiên là không thể đi tay không rồi, Lăng Việt lúc này đang truyền tin lại một mặt nhắn nhủ sự vụ trong môn, mặt khác dặn Phù Cừ đi Tế Kiếm các lấy thanh kiếm mình tự đúc giao cho đệ tử trong môn hạ sơn đem tới đây.

An bài tốt cả rồi, vừa quay đầu lại liền đối diện ngay với cặp mắt hơi hồng lên của Đồ Tô.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] [C11] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn”