Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C12] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Bực mình ghia == có người không thích boyslove mà sà vào đây comt nhảm làm gì không biết ==

Chương 12:

51.

Nếu hỏi về việc tu hành hồi nhỏ ở Thiên Dung, thì câu trả lời của Diệu Pháp trưởng lão đương nhiệm tất nhiên là —

Luyện kiếm, chép sách, đánh Lăng Đoan.

Mà vòng lẩn quẩn thường rơi vào nhất chính là “Bị chọc ghẹo -> đánh lộn -> chép sách -> bị chọc tiếp”.

Phàm là đệ tử của Thiên Dung Thành thì đều biết, Lăng Đoan môn hạ của Giới Luật trưởng lão mỗi ngày đều đi tìm tiểu đồ đệ của Chấp Kiếm trưởng lão gây phiền phức, sau đó bị Phù Cừ đệ tử của chưởng môn bắt gặp, đánh cho một trận mặt mũi bầm dập, bộ dạng thê lương lết về, tới ngày thứ hai lại vẫn như không có chuyện gì tiếp tục đi tìm người ta gây sự.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] [C12] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn”