Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C14] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Mọi người trước khi đọc chap này (và chap sau cũng có liên quan) thì nhớ đọc trước bài trong link sau mới hiểu được nv nhé:
Vân Tử CP

Chương 14:

62.

Lộ trình đi Hoắc Sơn rất thuận lợi, ngoại trừ dọc đường có hơi không an tâm về Đồ Tô cho lắm.

Lăng Việt rất sợ sư đệ không nói không rằng mà từ trên thân kiếm té thẳng xuống phía dưới, dù sao trước đây cũng đã có không ít tiền lệ.

Có lẽ là để ngăn cản Đồ Tô rời khỏi Thiên Dung, hoặc cũng có thể là vì lý do nào khác, mà sư tôn năm đó vẫn chưa truyền thụ cho Đồ Tô phương pháp ngự kiếm. Cho đến khi Đồ Tô tiếp nhận chức Chấp Kiếm trưởng lão, mới học lại món pháp thuật cơ bản bắt buộc này của đệ tử Thiên Dung.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] [C14] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn”