Posted in Kaito x Shinichi

Phù, mới xong quà cho hai bạn thôi.

À, đắn đo một lát thì Tani sẽ post quà lên đây luôn nhé, các bạn update thường xuyên để xem tới phần mình chưa nhé. Vì một số bạn không để lại email, mà email cũng cà rịt cà tang lắm, nên Tani post lên đây luôn cho rồi.

Nếu quà là fanart của Tani, thì bạn sẽ được coi bình thường, nếu quà là hình hot Tani sợt được, thì sẽ đặt pass, pass là gì sẽ thông báo sau. Tani tìm hình cực khổ, vừa mới đây đã có bạn lấy đi mà không ghi nguồn gì cả, nên giờ phải đặt pass cho hạn chế lại. Hạn chế thôi chứ đã không có ý thức thì vô ích thôi, nhưng yên tâm là quà vẫn sẽ vô tay người chủ xứng đáng :*