Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[Tô Việt Tô] Đến lượt ta yêu người

Đến lượt ta yêu người

Tác giả: Giảo cơ chuyện dụng hào
Thể loại: đoản văn, đam mỹ. Tô Việt Tô, thật ra không phân công thụ vì fic này nội tâm sâu sắc, không có cảnh tính ứa đâu mà công thụ.

ps: mấy nay lo làm quà quên post ,hé hé 😀


2f738bd4b31c8701d1532452277f9e2f0608ff99

Chấp Kiếm trưởng lão đời thứ hai mươi bảy của Thiên Dung Thành mở xem lá thư viết trong tấm giấy vàng nhạt, xem xong, không nói một lời, chỉ dời đường nhìn về bức tường bên trái. Nơi đó, có một bức họa treo trên quyển trục.

Tiếp tục đọc “[Tô Việt Tô] Đến lượt ta yêu người”