Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [1]

Thói quen

Thiếu niên thiên – chương 1:

Trời đã tờ mờ sáng.

Lăng Việt mở mắt ngồi dậy. Sau khi rửa mặt xong xuôi, liền với tay lấy đạo trang, phục sức treo kín ở đầu giường mặc vào. Trung y, trực cư thâm y, áo lót, tế tất. Quấn thêm ba vòng đệm thắt lưng, buộc chặt dây lưng, cột chặt ngọc quan lên tóc, thêm một tầng áo ngoài tím sẫm nữa, đeo thêm vài dải lụa ngọc hoàn.

f603918fa0ec08fab5d36a1759ee3d6d54fbdaab

Toàn bộ quá trình rườm rà không thể kể hết. Bất quá Lăng Việt mỗi ngày đều theo một nề nếp như vậy, sớm đã thành thói quen.

Những chuyện y phải làm đến thành thói quen có rất nhiều. Tỷ như trở thành chưởng môn. Tỷ như chờ sư đệ đến. Tỷ như để sư đệ đi.

Ngày hôm nay và hơn một nghìn ngày đêm trong quá khứ cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [1]”