Posted in Kaito x Shinichi

Quà năm mới cho tất cả reader

Ngày mai Tani sẽ post quà năm mới cho tất cả reader nhé. Mấy nay Tani gặp chuyện buồn, cứ tưởng không qua khỏi Tết này rồi chứ ^^ nên không còn tâm trí post gì cả. Bây giờ ổn rồi, mọi người thông cảm nhé