Posted in Kaito x Shinichi

Một đoạn đối thoại dẫn đến huyết án

Một fic siêu hài và cái kết lãng mạn đủ để các bạn hường phấn trong giao thừa đón năm mới.

Mùng 30 Tani post nhé

CP: Tử Hàm, Tô Việt (giống Chưởng môn kí sự)

Advertisements