Posted in Kaito x Shinichi

Đoản văn xôi thịt Tô Việt :))

Tết nhứt sợt được một cái đoản xôi thịt, nhưng xôi thịt nhè nhẹ thôi, cũng khá dễ thương, edit cho mọi người ăn kết thúc ba mùng tết, chuẩn bị bước sang một đống mền giường chiếu gối… với những fic H nặng hơn. Đoản văn không biết khi nào xong, nhưng nay mai là cùng, đoản mà :))