Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [6] – Tằng chiếu thải vân quy

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 6: Tằng chiếu thải vân quy

(Từng chiếu áng mây về)

Lăng Việt chỉ cảm thấy máu chảy ngược dòng, tay chân lạnh cóng.

Không phải vừa nói, muốn làm bạn với y cả đời, ở bên cạnh y sao?

“Hắn tại sao lại rời núi? Đi bao lâu rồi?”

“Chắc là giết Lăng Triệu sư đệ rồi sợ tội bỏ trốn? Được vài ngày rồi…”

“Giết Lăng Triệu sư đệ?!”

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [6] – Tằng chiếu thải vân quy”