Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [7] – Báo đáp bình sinh vị triển mi

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 7: Báo đáp bình sinh vị triển mi

Lăng Việt mặc vào y phục chưởng môn, đi tới Lâm Thiên Các. Hai đệ tử đi qua trước mặt, theo quy củ cúi người ôm quyền chào. Lăng Việt nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục đi tới phía trước.

Hai chân Lăng Việt vô thức bước tới Triển Kiếm Đài, thấy tượng đá hình thanh kiếm thật lớn giữa đài, bỗng có nhiều nghĩ ngợi.

Ba năm trước, sư đệ ở ngay nơi này, đã đáp ứng y sẽ trở về.

Bây giờ… kỳ hạn ba năm đã đến.

Tiếp tục đọc “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [7] – Báo đáp bình sinh vị triển mi”