Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Hạ

Lưu diễm phi hoả

Hạ:

Lăng Việt vội mở rộng ảo cảnh, thấy được cửa Tàng Kinh Các bị đẩy ra. Y kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa bước vào đang nhìn trái nhìn phải tìm kiếm gì đó, sau đó quay đầu thì tìm thấy Bách Lý Đồ Tô vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

Bách Lý Đồ Tô đã khôi phục vẻ mặt thờ ơ thường ngày khi thiếu niên kia vừa quay mặt lại hướng hắn, đứng lên run tay phủi y phục của mình, rồi đi theo người kia. Thiếu niên đó dường như không ngừng quở trách hắn, nhưng thật sự không có ý trách tội, lại nghe ra lo lắng nhiều hơn. Bách Lý Đồ Tô hiểu điều đó.

Và Lăng Việt cũng hiểu.

Lăng Việt nhìn theo y ngày đó cùng sư đệ đi khỏi Tàng Kinh Các, bầu trời tối tăm, chỉ có trăng sáng dẫn đường.

Tiếp tục đọc “[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Hạ”