Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[Tiểu thuyết Cổ Kiếm] Chương 7: Tuyền thủy thâm xử

Đệ thất chương: Tuyền thủy thâm xử

(a.k.a Hậu cung tranh sủng, à không, Thiên Dung tranh sủng)

Bonus một phần chương trước, lúc Phù Cừ tìm Đồ Tô năn nỉ đi về (trước lúc sư huynh đích thân hạ sơn)

“Sư huynh, huynh thực sự không quay về Thiên Dung Thành với ta sao?” Phù Cừ chậm rãi tiến lên một bước, nhìn Bách Lý Đồ Tô, u buồn nói, “Hôm đó ta đi tìm chưởng môn sư phụ, trong lúc vô ý nghe các trưởng lão nói, muốn phái đại sư huynh há sơn bắt huynh trở lại. Đại sư huynh nếu tới, chỉ sợ tình thế không thể vãn hồi rồi! Nên ta mới vội vàng tới tìm huynh…”

Đại sư huynh…

Tiếp tục đọc “[Tiểu thuyết Cổ Kiếm] Chương 7: Tuyền thủy thâm xử”