Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

Trấn yêu thiết trụ – Quyết chiến Lang yêu (kết chương)

Lăng Đoan bên cạnh hoảng hốt: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì? !”

Lang yêu thấy nhưng người trước mặt này, phẫn uất càng tăng lên, tiếng gầm từ trong tim phổi càng trào ra giận dữ, xích sắt khua mạnh, chấn động một vùng lớn cấm địa…

Bách Lý Đồ Tô dặn dò Tương Linh và Phong Tình Tuyết đỡ Lăng Việt dậy, “Đưa bọn họ đi.”

[…] Đồ Tô thôi động sát khí, vô cùng đau đớn nhưng vẫn quyết chiến với Lang yêu. Lang yêu muốn mê hoặc, thúc giục sát khí trong người Đồ Tô, để cùng nó thoát ra ngoài giết tất cả mọi người. Đồ Tô lúc này nhớ tới Lăng Việt và những người khác, tĩnh tâm lại…

Tiếp tục đọc “Trấn yêu thiết trụ – Quyết chiến Lang yêu (kết chương)”

Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 3 – Chú thủy

Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 3 – Chú thủy

Lăng Việt đem người xuống nước đã mấy canh giờ rồi, Minh Hi Tử một bên phái ra mười tên đệ tử di tản bách tính xung quanh, một bên cùng những đệ tử khác bày kết giới pháp trận, dĩ sách vạn toàn.

Bách Lý Đồ Tô dựa tường mà đứng, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng từ hàng lông mi hơi mấp máy có thể thấy được nội tâm hắn đang rất bất an.

“Tô Tô… Ngươi rất lo lắng cho sư huynh ngươi phải không?” Phong Tình Tuyết không biết từ khi nào cũng đứng bên cạnh.

“Sư huynh huynh ấy…” Bách Lý Đồ Tô vẫn nhắm lại hai mắt như trước, thanh âm có chút khàn khàn, đang muốn trả lời, lại bị Minh Hi Tử cắt đứt.

Tiếp tục đọc “Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 3 – Chú thủy”