Posted in Mặc Nha x Bạch Phụng

[Mặc Nha x Bạch Phụng] Si mộng

Si mộng

BGM: Dịch Thủy Lưỡng Ngạn

Tác giả: Hoa Giá

Dịch: Vitani

CP: Mặc Nha x Bạch Phụng

Thể loại: Tần thời minh nguyệt – Không sơn điểu ngữ đồng nhân văn, đam mỹ, đoản văn

Tình trạng: Hoàn thành

Trích dẫn:

Hắn đôi khi nhớ tới Mặc Nha từng nói, người đã chết thì coi như giải thoát, chỉ có kẻ còn sống mới có thể cảm nhận được. Thanh niên năm đó diện vô biểu tình nói ra những lời này, có lẽ cũng không nghĩ tới một ngày, tiểu Bạch Phụng của y, phải một mình dùng suốt đời thể nghiệm nó.

20140722235833_icdfk

Link đọc: https://midnightchildren.wordpress.com/2015/07/09/nha-phung-si-mong/

ps: Xin lỗi vì đã ngâm tới bây giờ, thực sự là chây lười riết quen, dịch xong mà lười không post 😥