Posted in Khác

#Dường_như_trong_lúc_mình_chết #Có_chuyện_rất_hệ_trọng_đã_diễn_ra

Mấy nay Tani đi làm hơi bị bận, tới chiều mới về nên mệt quá chẳng còn hơi sức làm thêm hoạt động gì cho blog. Chỉ lên check để approve và trả lời 1 số câu hỏi quan trọng của các bạn thôi.

Sau một tuần mệt nhoài thì ngày mai sẽ là ngày nghỉ, con Tani sẽ đội mồ sống lại đây.

Sau vài tỷ ngày bỏ bê quán xá, mai con Tani sẽ quay lại với một số hoạt động:

  1.  Post một fanfic Chích Phụng@fandom Tần thời minh nguyệt
  2.  Tổng reply tất cả comment của reader trong thời gian qua, vì trước đây Tani chỉ kịp approve chứ… chưa đọc kĩ.
  3.  Hai con hì lô nào thừa cơ pi sà bận bịu mà bày mưu hiến kế trong comment á, coi chừng nha mậy! Khỏi thị tẩm!
Advertisements