Posted in Khác

Vài hình pts Vệ Phụng made by Tani :”>

Mấy hình này do Tani pts, chủ yếu do đang bấn loạn anh già Vệ Trang và bạn trẻ Bạch Phụng, đã đăng bên baidu được phản hồi khá tốt từ fan Trung. Nên bây giờ post đây xin góp ý từ các thánh, mong được xây dựng thêm.

Nếu share hãy cứ share nhưng đừng cắt tên Tani ra khỏi hình :”>

4290c758ccbf6c81ec4e50bbbe3eb13533fa407e11980f30e924b8998983f8b16e061d950b7bf618

Tiếp tục đọc “Vài hình pts Vệ Phụng made by Tani :”>”