Posted in Tần thời minh nguyệt, Vệ Trang x Bạch Phụng

[Đoản văn Vệ Bạch] Cố sự hội

Cố sự hội

Tác giả: Đạn chỉ gian vấn sa
Trans: Vitani
CP: Vệ Trang x Bạch Phụng
Thể loại: đoản, đam mỹ, hài, ấm áp.

Bấm vào hình xem truyện

213ead3533fa828b56e0aa8efb1f4134960a5a98
Tối mỹ phong quang, hồi đầu chi gian, kiến nhĩ tại thân bàng
Posted in Mặc Nha x Bạch Phụng

[Mặc Phụng] Siêu đoản văn

Siêu đoản văn Mặc Nha x Bạch Phụng

Tác giả: Quỷ súc hỏa đế vương công
Dịch: Vitani
Thể loại: siêu đoản, hài, đam mỹ
Nguồn: midnightchildren.wordpress.com
*Bản dịch này chỉ được post trong blog MidnightChildren, không copy đi nơi khác

Bấm vào hình để đọc truyện.

6546330a19d8bc3ed0febc3e808ba61eaad34593