Posted in Tần thời minh nguyệt, Vệ Trang x Bạch Phụng

[Vệ Bạch] Trang tri Bạch Phụng tâm

Mọi người Trung thu vui vẻ, mấy nay bận quá chỉ có thể chơi vài đoản ngắn ngắn.

Bấm vào hình, bấm bỏ qua quảng cáo để xem full

Trang tri Bạch Phụng tâm_001

Posted in Mặc Nha x Bạch Phụng

[Mặc Phụng] Siêu đoản văn

Siêu đoản văn Mặc Nha x Bạch Phụng

Tác giả: Quỷ súc hỏa đế vương công
Dịch: Vitani
Thể loại: siêu đoản, hài, đam mỹ
Nguồn: midnightchildren.wordpress.com
*Bản dịch này chỉ được post trong blog MidnightChildren, không copy đi nơi khác

Bấm vào hình để đọc truyện.

6546330a19d8bc3ed0febc3e808ba61eaad34593