Posted in Tần thời minh nguyệt, Vệ Trang x Bạch Phụng

[Đoản văn Vệ Bạch] Cố sự hội

Cố sự hội

Tác giả: Đạn chỉ gian vấn sa
Trans: Vitani
CP: Vệ Trang x Bạch Phụng
Thể loại: đoản, đam mỹ, hài, ấm áp.

Bấm vào hình xem truyện

213ead3533fa828b56e0aa8efb1f4134960a5a98
Tối mỹ phong quang, hồi đầu chi gian, kiến nhĩ tại thân bàng
Posted in Tần thời minh nguyệt

[Giới thiệu nhân vật] Hồng Hào

Tần thời minh nguyệt – Không sơn điểu ngữ

Hồng Hào

Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa

 Hồng Hào (hay còn đọc là Hồng Hiêu 红鸮, nghĩa là con diều hâu màu đỏ) là nhân vật hư cấu chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết Không Sơn Điểu Ngữ, trong loạt tác phẩm về Tần Thời Minh Nguyệt. Hồng Hào chưa từng xuất hiện trong bản phim hoạt hình nào nên chưa có tạo hình nhất định. Tiếp tục đọc “[Giới thiệu nhân vật] Hồng Hào”

Posted in Tần thời minh nguyệt, Đạo Chích x Bạch Phụng

(Đạo Chích x Bạch Phụng) Thanh minh vũ

Thanh minh vũ

Tạm dịch: Mưa tiết thanh minh
Người dịch: Vitani
Thể loại: Đạo Chích x Bạch Phụng, đoản thiên (2 chương), ấm áp, hiện đại.

Mọi người chắc từng nghe hai câu thơ của Nguyễn Du

Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

Trong truyện này sẽ xuất hiện tảo mộ trong tiết thanh minh. Tiết thanh minh thường là lúc người ta tảo mộ tổ tiên, sửa sang phần mộ và cúng kiến,… Nhưng với một số người, tiết thanh minh lại mang ý nghĩa khác.

8a0797cc4a0413190eb345b0

Mục lục