Posted in Tần thời minh nguyệt, Vệ Trang x Bạch Phụng

[Đoản văn Vệ Bạch] Cố sự hội

Cố sự hội

Tác giả: Đạn chỉ gian vấn sa
Trans: Vitani
CP: Vệ Trang x Bạch Phụng
Thể loại: đoản, đam mỹ, hài, ấm áp.

Bấm vào hình xem truyện

213ead3533fa828b56e0aa8efb1f4134960a5a98
Tối mỹ phong quang, hồi đầu chi gian, kiến nhĩ tại thân bàng